Крик душі: свідчення мами, яка не зробила запланований аборт Сила страху паралізує людину Гріхи проти гідності подружжя Боротьба Церкви з єресями: минулі та сучасні єресі 1 Божа Заповідь і гріхи проти неї (обширно) Міжрелігійний діалог витіснив місійну природу Церкви. Які руйнівні плоди це принесло? "Дім Аврамічної Сім'ї" - нова Вавилонська вежа і формування нової синкретичної релігії New Age

вівторок, 9 липня 2013 р.

Іслам – релігія насильства

Сьогодні в Західній Європі та Америці іслам представляється як релігія миру і толерантності. Однак це є брехня! Першим, хто це пропагував, був док. Едвард Сайд (1935-2003). Про це свідчать також колишні мусульмани. Таке твердження безумовно суперечить доктрині самого Корану про джихад (священну війну). Існують мирні мусульмани (не практикуючі або ті, які скривають своє правдиве лице), але не існує мирного ісламу. Щоб детальніше вияснити ці питання поглянемо на історію та навчання ісламу.

Історія виникнення ісламу


Іслам зродився в 7 столітті після Христа. Його засновником являється Магомет (570-633), який жив у місті Мекка (Аравія). Одного разу йому з’явився нібито архангел Гавриїл і передав йому істине навчання Аллаха. Під час т.зв. об’явлень Магомет чув різні голоса, падав у конвульсії, пінився та його сильно боліла голова.
Про те, що він є вибраний Аллахом, його переконала його дружина. Після трьох років він розпочав проповідувати нове вчення серед мешканців Мекки. Мешканці Мекки прогнали його геть і він втік у сусіднє містечко Медина, де, завдяки військовій силі, захопив міську владу. Згодом, послідовники Магомета вістрям меча поширили іслам по всьому арабському світі. Ось так зродився іслам. На даний час іслам вважається другою по кількості релігією в світі.

Магомет поєднав в ісламі три вчення: юдеїв – що є один Бог (монотеїзм), християн – універсальність, гностиків – дуалізм. У Аравії в часи Магомета проживали єврейські спільноти та деякі т.зв. християнські групи, які мали єретичне навчання. Про християн він має дуже мало правдивих відомостей, здебільшого це відомості з апокрифів.

Священною книгою ісламу вважається Коран. На другому щаблі стоять «Хадіси» - традиція ісламу, яка пояснює Коран. А також «Сунна» - збірник висказів Магомета, «Таурет» (П’ятикнижжя Мойсея), «Забур» (Псалми Давида), «Інжил» (Євангеліє Ісуса). Але ті частини Біблії мусульмани ставлять нижче Корану і вважають, що вони були дуже перекручені християнами під час переписів та перекладів. Здебільшого їм не дозволяється читати ці книги Біблії, але якщо навіть їх і цитують, то подають їх на свій лад, як їм вигідно.

Характеристика ісламу

1) НасильствоНа думку багатьох відомих вчених іслам не являється релігією у традиційному значенні, але політичною ідеологією мета, якої є встановити державу з ісламською системою політичного і соціального устрою, аж потім йде питання віри. Така держава називається Халіфат – держава, яка є до вподоби Аллаху. Віра і політика в ісламі є нероздільні.

Іслам – це абсолютне підкорення себе Аллаху через закон (Шаріат). Іслам також виключає право людини на добровільний вибір. Шаріатом забороняється покидати ісламську віру. Всіх інших людей мусульмани поділяють на багатобожників (язичники, індуїсти, буддисти,..) та людей Писання (юдеї та християни). В історії ісламу вибір для таких категорій людей був малим: прийняти іслам, рабство або смерть. Перші, якщо не визнають, що «нема бога крім Аллаха і його пророка Магомета» мусять померти від меча (Сура 98,6). Другу категорію, вони вважали за людей другого сорту. Якщо вони не виступають проти ісламу, платять податок і не займають чільних посад – можуть собі жити.

Згідно Корану мусульмани можуть і ім’я релігії брехати та вбивати невинних людей.

2) Джихад – священна війна

«Меч, – говорить Магомет, - це ключ до неба і аду; капля крові, пролита за Аллаха, або ніч проведена із зброєю, дає більше ніж два місяці посту і молитви; тому хто загине в битві, йому прощаються усі гріхи і в день суду його рештки будуть підтримуватися крилами ангелів і херувимів» . Ось секрет його успіху.

Що таке джихад? Джихад – це боротьба за повернення землі, які вже колись були під владою ісламу, але також у широкому розумінні, війна проти всіх невірних. Також джехад вважається шостим стовпом ісламу.


Іслам поширювався завжди мечем. Війна з невірними є узаконена Кораном. Згідно ісламу світ поділяється на: землю ісламу (землю миру) та землю війни (землю геноциду). Типічним для усіх мусульманських народів є те, що вони мають конфлікти з своїми сусідами, які не є мусульманами. Вже через 21 рік після смерті Мугамеда мусульмани завоювали таку ж велику територію що рівнялася Римській імперії. Перша хвиля експансії ісламу почалася у 7 ст. завоюванням північно-африканських провінцій та частини Іспанії з центром у Кордові. Друга хвиля експансії ісламу розпочалася в 9 ст. в напрямку на Схід: Персія, Афганістан та велика частина Індії. Третя хвиля експансії це 11 ст. завойовування Візантійської імперії, Сербії, Київської Русі аж до 1683 року битвою під Віднем.

У середньовіччі християнами утворювалися хресні походи, щоб відвоювати Єрусалим для паломництва. Ці битви мали оборонний характер перед наступом ісламської навали. Часто вони були зловжиті не наверненими християнами.

Як реалізується джихад? Він реалізується через місію, війну, теракти, отруєння (колодязя, отрута), поширення наркотиків (80 % торгівлі наркотиків припадає на Авганістан та Пакистан), еміграція. Ісламська доктрина передбачає худно (перемиря) та джехалію (стадії пре ісламського правління на основі шаріяту). Всі мусульмани, які емігрують у країни Європи та Америки, вважають ці країни джехаліями. Поки їх там є меншість, вони боряться за свої права, говорять про толерантність, мир та справедливість. Коли їх стає більшість і вони беруть верх у владі – усе різко міняється. Для прикладу є сьогодні Єгипет, Ірак та Нігерія, де християни масово залишають ці держави перед утисками та загрозою смерті з боку мусульман.

3) П’ять стовпів ісламу

1. Шахад - визнання ісламської віри.

2 Намази – молитовні практики (перевага надається зовнішнім обряду ніж наміренню людського серця).

3. Податок для бідних мусульман.

4. Рамадан – піст (У мусульман піст є на честь аллаха, але не боротьба з пристрастями).

5. Паломництво у Мекку (так є присутні елементи поганства – жертвуються верблюди, овець тощо).

Там, де є загроза для ісламу додається ще шостий стовп, яким є джехад.

4) Іслам з погляду Біблії

В Католицькій Церкві вже не є новинкою те, що багато теологів, єпископів та священиків заявляють, що Бог християн і мусульман (Аллах) є один і той же самий. Таке твердження є небіблійним, неправовірним та некатолицьким. Це називається єрессю – відхилення від основних правд християнської віри, а такі люди звуться відступниками чи апостатами. На Синоді у Константинополі в 1180 році була прийнята постанова, що Аллах не є Богом Біблії. Усі мусульмани, які хотіли б прийняти християнську віру Синод постановив зробити перед Святою Тайною Хрещенням обряд відречення від Аллаха і його пророка Магомета такими словами: «Анатема Богу Магомета, про якого Магомет говорить, що його Бог не народжував і не був роджений». Апологетами віри перед ісламом на Сході були: Іван Дамаскин, Феодор з Абукари, Самона, єписком Гази, Варфоломей з Едесси, Йоан Кантакузен, Геннадій, патріарх Константинополя; на Заході: Петро, абат з Клюни, Тома Аквінський, Раймунд Луллій, Річард, монах домініканець, Савонарола, Іоан Торквемада.

Аллах як його представляється в Корані не існує. Це є карикатура істинного Бога витвореного демонічними силами через т.зв. об’явлення Магомету. Тому Коран не являється Божим об’явленням, а Магомет – пророком і Месією. Чому таке твердження? Тому що Святе Письмо – це Книга, яка написана під натхненням Святого Духа, має єдину ціль – вказати нам на спасіння в Ісусі Христі, який є правдивий Бого-Чоловік і Спасителем усього людства. Біблія розкриває нам правду про створення світу і усього живого створіння, правду про Бога та Його любов до людей. Усе Боже об’явлення завершилося в Ісусі Христі. Тепер потрібно усе це що Господь об’явив для нашого спасіння прийняти у це вірити та ним жити. Після вознесіння Ісуса іншого об’явлення вже не буде. Всі, які прийдуть і говоритимуть що вони Месії є антихристи, навчає ап. Іван. Іслам зродився 600 років після Христа.

Послідовники Магомета відкидають факти смерті і воскресіння Ісуса Христа. Вони перекручують історичні джерела про Нього, черпаючи відомості з різних апокрифів.

Доктрина про життя душі після смерті та про рай цілковито несумісні з християнським навчанням. Душа, згідно Корану, йде до Аллаха, а потім повертається до свого тіла, аж поки прийде Ісса, поклониться Аллаху і настане воскресіння. Розуміння раю – це розкішний сад з багатьма джерелами, де мусульмани будуть їсти та матимуть по 72 молоді діви-гуррії на день для задоволення своїх сексуальних потреб.

Розуміння святості та боротьби з гріхом є відсутні в ісламі.